RESIDÈNCIES + SOSTENIBLES

Descripció: 

ACRA realitzarà la jornada RESIDÈNCIES + SOSTENIBLES pels seus associats per sensibilitzar i promoure la implantació d’accions de millora en la gestió de recursos i reducció dels residus que generen les residències a través de la propostes, de la mà de professionals especialitzats en les següents temàtiques:

  • Ozó: la neteja sense sabó
  • LEDs
  • Reducció del consum d’aigua
  • Millores de la xarxa telefònica
  • Reciclatge i bones pràctiques en consum de paper
  • Intercanvi d’experiències en bones pràctiques