Responsabilitat Social Compartida

Entitat:
Barcelona de Serveis Municipals S.A., B:SM
Descripció: 

Breu descripció:

 

A B:SM entenem la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com un compromís d’empresa. Integrem, de manera voluntària, polítiques de gestió i de funcionament quotidià que incorporen la perspectiva social i mediambiental dins els objectius econòmics. Aquesta responsabilitat va més enllà del compliment estricte de la normativa, afecta totes les àrees de negoci i tracta de respondre a les expectatives que poden tenir els diferents grups d’interès: empleats, clients, Ajuntament, ciutadania...

Treballem en:

       Acció solidària en col·laboració amb entitats com Roba Amiga o el Banc dels Aliments.

       Campanyes “B:SM et cuida” sobre salut.

       Contractació d’empreses del 3r sector per alguns serveis.

       Premis de participació interna (millores de personal i projectes ambientals).

      . A la Divisió del Zoo, a partir de l’impuls de l’activitat i del pla municipal, destaquem la creació de la Fundació Barcelona Zoo.

Més informació:

Departament de RSC

https://publisher.wizness.com/reports/memoria-de-sostenibilitat-de-b-sm-2013/organitzacio/estrategia-de-rsc

 

 

Document: