Reutilització de Materials

Descripció: 

Quan acaben una feina i sobren metres de fusta, es solen tirar a les escombraries. ACIP convida a tots els associats a guardar aquest metres, per a poder acabar o arreglar feines.

El funcionament es el següent: Cada cop que un associat necessita uns metres, caixes o trobar algun material descatalogat, escriu un email a l’Associació. Des de ACIP s’envia un comunicat a tots els associats, indican que es demana, qui ho demana i com comunicar-se.