Reutilització de recursos

Descripció: 

Breu descripció:

Fomentar i promoure la reutilització i la recirculació dels materials com a mesura de prevenció de residus i trencar amb la cultura de l’usar i llençar.

En la línia de la promoció de la reutilització de recursos, es treballa en l’àmbit dels Punts Verds de Zona, i també internament a les oficines de l’empresa.

Als Punts Verds de Zona se seleccionen residus en bon estat i es gestionen a través de col·laboracions amb empreses d’inserció social.

Internament, s`establirà una cadena de destinataris entre el personal i, fins i tot, amb entitats sense ànim de lucre, per recuperar béns de consum usats, com ara materials de les pròpies oficines; material informàtic, mobiliari i equipament d`oficina...

També es crearà un espai d’intercanvi per als treballadors i les treballadores (mercat d’intercanvi on-line i mercat presencial per la Setmana de la Prevenció de Residus i el Dia Mundial del Medi Ambient).

Indicadors:

Kg de materials recuperats

Núm. d’accions d’intercanvi

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: