Reutilitza’m

Descripció: 

L'objectiu és facilitar la reutilització amb fins socials de mobiliari i elements que d’altra manera anirien a les deixalleries.

Breu descripció: Utilització  d’Entitats amb Projecte Social pel buidatge de pisos o locals per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social, mitjançant la inserció laboral i social de persones marginades o excloses.

Més informació: www.cuinescat.es