Reutilitzar més, llençar menys

Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta campanya, que segueix el testimoni del Waste Watchers, va ser en l`edició de 2009 la primera de les accions de la Setmana Europea de Prevenció de Residus realitzada paral·lelament en diferents països d`Europa.

Campanya de recollida de recursos i equivalència de tones de residus evitats, per tant, de recursos naturals estalviats, a través de la recollida i venda d’articles de 2a mà.

Durant la campanya, les persones ocupades a les botigues i les voluntàries de les nostres entitats conviden els clients i visitants a conèixer el pes dels articles que compren i a incloure`l en la recollida de dades a nivell europeu. A més, els ciutadans poden conèixer el funcionament de les organitzacions recuperadores, els beneficis de la reutilització i les diferents bones pràctiques que tenen a l’abast per reduir la generació de residus.

Per a això s`ha utilitzat com a exemple el pes dels articles destinats diàriament a través de les botigues a la reutilització i que equivalen al pes de residus "no generats", per tant, de "recursos naturals estalviats", al costat del dada agregada del pes diari total calculat a nivell europeu en totes les entitats que participen paral·lelament a l`acció.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: