Revisió d’Habitatges en risc de Pobresa Energètica

Descripció: 

Objectius:

Lluita contra la pobresa energètica.

Ajudar a detectar mancances per garantir un habitatge digne per a les persones.

Breu descripció:

Acord amb l’Agencia de l’Energia, per a la gestió de certificats de Reconeixement Electric BRIES, en lluita contra la Pobresa Energètica.

S’ha ofert a diferents associats, acreditats en electricitat i gas concretament per a la realització de certificats, acreditatius de les condicions adequades de les instal·lacions, en lluita contra la Pobresa Energètica de les llars de Barcelona.