Rewine

Rewine Rezero
Descripció: 

Objectiu/s:

  • Demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d’ampolles de vidre en el sector vinícola de Catalunya.
  • Promoure la reutilització d’ampolles en el sector del vi, per tal de reduir la generació de residus, els gasos amb efecte hivernacle i estalviar costos.

Breu descripció:

El projecte reWINE pretén identificar les oportunitats i barreres de la reutilització d’ampolles de vi, a través de dades experimentals que permetin assegurar la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat i avaluar si pot ser una solució rendible per les empreses i el medi ambient.

La indústria del vi és una de les més afectades pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques. Per això s’han d’implementar noves tècniques i estratègies per reduir la petjada de carboni.

El projecte involucra consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, botigues i deixalleries per fer una prova pilot de la reutilització d’ampolles de vi, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins a la seva recol·lecció.

 

Indicador/s:

Prova pilot de reutilització d`ampolles de vi en marxa i amb bon retorn d`ampolles de vi reutilitzables

Participació dels diferents sectors implicats

Aparició a mitjans de comunicació

 

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: