Seguiment dels ocells comuns a la ciutat de Barcelona

Entitat:
Institut Català d'Ornitologia (ICO)
Descripció: 

Breu descripció

El Seguiment d’Ocells Comuns a la ciutat de Barcelona adopta els protocols del Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), un programa que es basa en la participació de voluntaris que compten els ocells 4 cops a l’any en transsectes lineals prèviament dissenyats.

El Seguiment d’Ocells Comuns a la ciutat de Barcelona té com a objectiu conèixer les tendències temporals de les poblacions d`ocells comuns a Catalunya i, mitjançant aquestes dades, generar indicadors sobre l’evolució dels ocells autòctons i dels ocells assilvestrats.

Més informació: http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: