+ SEGURETAT REVISIÓ A TALLER LEGAL

Descripció: 

Des de l’any 2014 el Gremi disposa a la seva pàgina web, d’un formulari per “denunciar” d’una manera anònima, per tal de fomentar la col·laboració ciutadana, activitats de reparació i manteniment irregulars.

Aquesta iniciativa es dur a terme:

  • Conscienciació de l’usuari del vehicle del rerefons que comporta contractar els serveis d’un taller clandestí (negatiu), i per contra, un taller legalitzat (positiu).
  • Per reduir la economia submergida i treballadors no protegits pel sistema de seguretat social.
  • Per disminuir el risc de la mala gestió dels residus produïts per aquestes activitats il·legals que fora dels registres oficials (codi de productor) no poden accedir al servei d’un gestor autoritzat.
  • Per fomentar la seguretat viària en general, amb la bona praxis de les revisions a tallers que s’adapten a la normativa i “denunciar” qualsevol irregularitat que es detecti.
  • Els tallers legals han de comptar amb una persona que estigui en possessió del títol de responsable tècnic.

La tasca de recopilació i conscienciació que realitza el Gremi és necessària pel sector, però també per a l'Administració. La clau, però, continua sent el dissuadir l'usuari final d'acudir a tallers il·legals.

El Gremi compta amb personal propi, que realitza investigacions i aporta proves sobre les denúncies que arriben a través de la via telemàtica, i també amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit a través de la campanya d’enguany en els panells informatius de la xarxa viària catalana "+ SEGURETAT REVISIÓ EN TALLER LEGAL" i altres entitats, el qual publica dades cada any per tal de fer comparatives estadístiques, i les mateixes es recullen en la corresponent nota de premsa exposada pel nostre Gremi.