Seminari Els A l·lèrgens a la Carnisseria-Xarcuteria

Descripció: 

Davant el notable increment de la població consumidora que es veu afectada per aquestes malalties, i davant el dret a la informació que tot ciutadà té sobre la composició dels aliments que consumeix, i en especial els afectats per aquests trastorns, volem dotar als assistents de tota la informació sobre qualsevol dels ingredients que composen un producte alimentari determinat, i en especial, tots aquells ingredients capaços de provocar reaccions adverses al consumidor.

http://bit.ly/2nz11jH

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: