SEMINARIS GRATUITS SOBRE LA RECEPCIÓ DEL VEHICLE I EL CONSUMIDOR

Entitat:
Gremi Provincial de Tallers de Reparació d'automòbils de Barcelona
Descripció: 

Per la pròpia configuració del taller, en la gran majoria micro-pimes familiar, una reclamació d’un consumidor suposa un perjudici significant en diferents àrees des de l’econòmica com l’emocional.

Les nostre dades demostren que els motius de fons de reclamacions  responen més a omissions o manca de comunicació a les condicions contractuals que per operacions tècniques negligents o deficients.

 

Per superar aquestes mancances, consolidar la confiança dels consumidors en la seva relació amb el taller i revertir un conflicte personal en un protocol d’atenció al client propi de qualsevol empresa, el gremi imparteix als seus agremiats seminaris de 3-4 hores sobre la recepció de vehicle, requisits legals que ha de garantir la ordre d’encàrrec del taller i la resta de documentació destinada al consumidor, com omplir la diferent documentació i bones pràctiques davant una reclamació de consum promocionant la mediació i el procediment arbitral dels òrgans de consum com una eina molt eficient, ràpida i econòmica de resolució de conflictes.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: