SENSIBILITZAR PER TAL DE REDUIR I MILLORAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Descripció: 
Per tal de sensibilitzar, cada trimestre es treballarà una temàtica i es coordinarà a través de campanyes ja existents (fomentades per l’administració o d’altres ens locals, entitats privades,...) per tal de fomentar una gestió sostenible.

 L’objectiu és la sensibilització del bé comú i del respecte amb el medi ambient a través de diferents campanyes que vetllin per:

1- L’estalvi de l’Aigua
2- L’estalvi Energètic
3- El reciclatge
4- Les bosses de roba
5- La coordinació de la brossa i la correcta recollida

Els principals destinataris de la campanya son els establiments comercials (comerços i serveis) dels carrers que pertanyin a l’associació.