Setmana de la Rehabilitació, Rehabilita

Entitat:
Colúlegi d'Aparelladors, Arquitectes TŠcnics i Enginyers d'Edificaci¢ de Barcelona (CAATEEB)
Descripció: 
Objectiu/s:
 
Acció de divulgació i de sensibilització per als professionals, tots els agents del sector i
al ciutadà.
 Reactivar el sector i promoure l’activitat econòmica local, amb la cultura de la rehabilitació i el
manteniment.
 Reforçar el compromís de les administracions en la promoció de la rehabilitació.
 Informar i assessorar als ciutadans dels efectes d’una bona rehabilitació.
 Millorar la cohesió social, la qualitat de l’espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, tot preservant el patrimoni.
 Crear un nou model d’acció coordinada entre tècnics, professionals, empreses, administracions i ciutadania.
 
Breu descripció:
 
La Setmana de la Rehabilitació esta plantejada com una setmana d’activitats tècniques i de divulgació ciutadana, amb l’objectiu de promoure l’activitat de rehabilitació en tot l’àmbit català, com activitat adreçada a la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida dels ciutadans.
Es tracta d’una setmana de jornades dirigida als professionals del sector, on es desenvolupen diferents sessions amb una temàtica comuna entorn la rehabilitació vista des de tots els vessants,
innovació, sostenibilitats i professió. 
 
Persona o àrea responsable: Àrea tècnica
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Personal intern de l’àrea i suport d’altres professionals i institucions del sector. 
 
Indicador/s:
Nombre d’entitats col·laboradores
Nombre d’hores programades
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 15 entitats, 25 hores