Setmana de la sostenibilitat

Descripció: 

Objectiu:

Promoure l`ús de la bicicleta estàtica i hàbits de mobilitat més sostenible.

Sensibilització sobre la preservació del medi ambient i la mobilitat sostenible.

Promoció d`hàbits de vida més saludables.

 

Breu descripció:

Periòdicament promovem setmanes temàtiques que ens permeten sensibilitzar la nostra massa social sobre la importància de preservar el medi ambient.

Un dels aspectes en què fem més èmfasi és en la mobilitat, donat que la ubicació de Can Caralleu (per sobre de la ronda de Dalt) fa que molts desplaçaments es facin en cotxe o moto.

Del 6 al 16 de juny de 2017:

Aprofitant la coincidència del Dia Mundial del Medi Ambient, la Setmana de l`Energia i la setmana de la Natura:

- Estand de bicicletes elèctriques amb circuit de prova

- Difusió de rutes properes per anar en bici

- Difusió de consells d`ecoconducció per qui no pugui deixar el cotxe (rol de taxista)

- Distribució de braçalets com a mesura per sensibilitzar

- Visita guiada al centre per mostrar accions d`eficiència energètica (s`anul·la per falta d`inscrits).

http://www.setmananatura.cat/activitat/del-6-al-16-de-juny-mou-te-pel-medi-ambient/

Del 16 al 22 de setembre de 2017:

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Reactivar la campanya iniciada

- Estand de bicicletes elèctriques amb circuit de prova

- Difusió de rutes properes per anar en bici

- Difusió de consells d`ecoconducció per qui no pugui deixar el cotxe (rol de taxista)

- Inici del projecte Bicifeina: compra d`una bici elèctrica per a préstec entre els treballadors/es

Enquesta online i presencial sobre hàbits de mobilitat. Mostra: 4.009 persones / Respostes: 1.075 p

http://www.claror.cat/cancaralleu/noticia/can-160906-%20setmana-sostenibilitat