SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (SIG)

Entitat:
Saba Aparcaments S.A.
Descripció: 

Breu descripció:

El SIG basat en el procés de millora continua, assegura el compliment dels principis de qualitat (ISO 9001:2008), medi ambient (ISO 14001:2004) i seguretat laboral (OHSAS 18001:2007) i integra, a la vegada, els conceptes de Responsabilitat Social.

Més informació:

http://www.saba.eu/motorcms/dynamicData/juntageneral/PZGB218476.pdf

SERVEI LV-LEGISLACIÓ PER EQUIPAMENTS DE SABA

Aquest servei se centra en l’ús del web lv-legislació, una eina en línia que permet gestionar i evidenciar el compliment de la normativa ambiental, de seguretat industrial, de riscos laborals i de responsabilitat social que s’aplica a un o més emplaçaments (oficina, magatzem, activitat, etc.). Les normes que figuren en el web lv-legislació són

d’abast europeu, estatal, autonòmic i local.

El servei és continu i a través de la realització d’una auditoria legal.

SABA utilitza el servei lv-legislació per a la gestió de les normatives ambientals, de seguretat industrial i de prevenció de riscos laborals que apliquen a 96 aparcaments i 11 parcs logístics ubicats en 43 municipis de diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Resultats destacats: simplificació de la identificació i compliment dels requeriments legals aplicables a cada emplaçament.

Aquest servei de seguiment de la legislació impulsa a SABA a assolir els seus objectius i esdevenir al mateix temps una organització responsable. Compta amb l’assessorament de LaVola.

Més informació:

http://publisher.wizness.com/es/reports/equip/serveis-que-aporten-valor/organitzacio-responsable

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: