Sostenibilitat de l`oficina del Col·legi

Descripció: 

Objectiu:

Conscienciar i promoure un canvi d’hàbits, fomentant l’estalvi i un consum responsable dels recursos.

Breu descripció:

Pretenem:

-       Reduir el consum de paper: imprimir quan realment sigui necessari, configurar les impressores per defecte per a fer impressions de còpies a doble cara, reutilitzar el paper ja imprès per fer esborranys o prendre anotacions, compra de paper de fibra reciclada 100%, ús de la bústia electrònica per a comunicacions. Gestió de residus i recollida selectiva per fraccions.

-       Vetllar per la eficiència energètica: registre trimestral dels consums d’energia i aigua i comparació interanual de les dades, amb la finalitat de conèixer i avaluar les millores aconseguides i detectar consums anòmals. Aprofitament màxim de la llum natural directa, anar fent el canvi cap a lluminàries LEDs, punts de llum individualitat per usuari, desconnexió total de les llums i aparells al final de la jornada. Vetllar per una climatització amb una temperatura no inferior a 22ªC a l’estiu i no superior a 24ªC a l’hivern. Equips d’ofimàtica amb etiqueta d’eficiència energètica “Energy-Star”. Sistema d’estalvi energètic activat en els ordinadors de forma automàtica. Bones pràctiques per a l’activació d’impressores, fotocopiadores i altres aparells segons necessitats.

-       Comunicació i bones pràctiques en les zones comunes sobre la importància de fer un ús racional de l’energia i consells per estalviar-la. Promoure sistemes per evitar la generació de residus; carmanyoles, gots i tasses reutilitzables enlloc de les d’un sol ús, donar materials i aparells que no es desitgen a associacions o entitats per donar un altre ús. Comunicar als proveïdors els criteris ambientals que també han d’adoptar.

-       Divulgar al professorat accions i material didàctic sobre sostenibilitat

 

Persona o àrea responsable: Agnès Creus Izquierdo

Calendari d’execució previst: 1 any

Recursos humans i econòmics: 6.000 euros

Indicador/s:

Consum de paper

Consum d’aigua

Consum energètic

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Reducció d’un 10% dels quilos de paper comprat

Reducció del 15% del consum energètic

Reducció del 10% del consum d’aigua