Susbtitució de totes les lluminàries del Gremi

Descripció: 

Objectius:

1 Estalvi.

2 Millora visual – salut laboral.

Breu descripció:

Canvi de totes les lluminàries de la seu de l’entitat, tant les zones de treball com les zones comunes i de recepció de visites.