Taller d’aparadorisme amb material reciclat

Descripció: 

Formació especifica per a comerciants de decoració nadalenca amb la reutilització d’envasos i considerar el residu com a recurs amb la intenció d’aconseguir més eficiència i optimitzar el consum de recursos permetent facilitar una gestió més intel·ligent.

L’objectiu és fomentar la reducció de residus en origen i aconseguir l’optimització en el consum de recursos, permetent facilitar una gestió més eficient.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: