Taller de sensibilització energètica d’habitatges: amb la casa sí que s’hi juga

Descripció: 

Objectiu/s:

Sensibilitzar sobre la importància de l’estalvi d’energètic i fer descobrir les possibilitats d’estalvi energètic que un habitatge ofereix. Fomentar els joves amb valors i coneixements per entendre la relació entre habitatge i energia. 

Breu descripció:

Taller guiat per un monitor on es treballen els temes de la energia, rehabilitació, rehabilitació energètica i casa sostenible de manera didàctica i participativa, a traves de senzills experiments i exemples pràctics.

Els tallers van dirigits a escoles, famílies i societat per a nens i nenes a partir de 8 anys.

Persona o àrea responsable: Àrea tècnica

Calendari d’execució previst: 2014-2018

Recursos humans i econòmics: Personal intern de l’àrea i suport extern de col·laboradors.

Pressupost segons necessitats i requeriments 

Indicador/s: Nombre de persones assistents

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 100