Taller d’educació ambiental per a un futur sense residus

Descripció: 

2. TALLER D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A UN FUTUR SENSE RESIDUS

 

Breu descripció: Tallers d’educació ambiental per a un futur sense residus.

Activitats per a donar a conèixer formes de produir i consumir que respectin l’ésser humà, el planeta i la economia en la mateixa magnitud. Pensem que la millor forma d’aprendre aquests conceptes és via dinàmiques que combinen teoria i pràctica i, per tant, les activitats són en forma de tallers d’autoproducció.

 

 

http://www.talleresferica.com/ca/tallers/

 

 

Beneficis:

 

Ambientals       Socials      Econòmics 

 

Vigència de l’actuació: Des de 2015

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero.

5. Ús racional dels recursos.

9. Educació i acció ciutadana.