TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ

Descripció: 

Fer tallers a la botiga i acords amb les escoles, explicant els materials i com impacta al medi ambient el seu ús descontrolat. No tots els globus són biodegradables.