TÀNDEM Marketplace ambiental

Entitat:
Club EMAS
Descripció: 

Breu descripció:

És un espai de trobada entre el món empresarial i les entitats del tercer sector ambiental que té com a objectiu afavorir el coneixement i la col·laboració entre totes dues parts.

Ara, més que mai, cal establir sinergies per afavorir el contacte entre les empreses i les entitats ambientals per tal de, entre altres objectius:

  • Col·laborar en el desplegament de les polítiques ambientals i/o d’RSC de les empreses.
  • Incrementar la capacitat d’actuació de les entitats ambientals en el territori català, i la incidència dels seus projectes.
  • I sumar esforços pel bé comú d’aquests dos grups d’interès i de la societat en conjunt.

 www.tandem.cat