TransMetXifres

Entitat:
ATM Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Recull, anàlisis i publicació anual de les dades estadístiques relatives a la utilització dels sistemes de transport públic de la regó metropolitana de Barcelona, desglossades per mode i per operadors.

Més informació: http://www.atm.cat/web/ca/transmet-xifres.php

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: