Transparència. Memòria de sostenibilitat

Descripció: 
Des de l'any 2005 Hospital Plató elabora informes de sostenibilitat adoptant així les millors pràctiques en reporting i transparència, i tractant de defensar un model de creixement sostenible, excel·lència en la gestió i esdevenir respectuós amb la protecció mediambiental.

Aquest informe s'ha preparat seguint els requeriments d'informació i recomanacions del conjunt consolidat d'Estàndards GRI per a l'elaboració d'informes de sostenibilitat 2016 de Global Reporting Initiative (GRI).
Hospital Plató publica aquest informe amb la finalitat de que els seus grups d'interès tinguin una imatge fidel i veraç del seu acompliment
dels compromisos assumits en la Política de Responsabilitat Social Corporativa i la implantació de la Norma Ètica SGE21: 2008, i per donar a conèixer la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: