Trasnparència

Entitat:
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Descripció: 

Objectius:

Transparència i transversalitat a la Corporació en relació amb els col·legiats/des, administracions, altres entitats professionals i societat en general.

Breu descripció:

Amb l’objectiu d’ampliar la transparència de la corporació, es preveuen les següents actuacions:

-       Fer públics els acords dels òrgans de govern més transcendents mitjançant informació al web.

-       Explicitar la condició de grup d’interès del Col·legi en les relacions amb les administracions i la documentació.

-       Promoure sinèrgies amb altres entitats professionals per a reduir despeses.

 

Indicador/s:

Notes informatives al web -6

Explicitació de la condició de grup d’interès -0

Assistència a trobades amb altres entitats professionals - 5

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Notes informatives - 10

Explicitacions de la condició de grup d’interès - 12

Trobades amb entitats professionals per aprofitar sinèrgies- 20

 

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: