Treball en xarxa-comunitari

Descripció: 

Compartir material i/o intercanviar serveis entre entitats.

Estimular les sinergies i col·laboracions entre el teixit associatiu.