Un pas Més

Entitat:
Formació i Treball (FiT)
Descripció: 

Objectiu/s:

Potenciar una nova línia d’acció de suport a l’emprenedoria com a sortida laboral alternativa per a persones en risc d’exclusió social.

Breu descripció:

Mitjançant la realització d’itineraris d’inserció, identificar potencialitats, dotar a les persones participants d’autonomia laboral i oferir l’acompanyament i els recursos necessaris per a que puguin consolidar un lloc de treball o una iniciativa empresarial per compte propi.

 

Càrrec o àrea responsable: Pablo Sánchez

Calendari d’execució previst: Gener 2012- Desembre 2013

Recursos humans i econòmics:

Coordinador 10 hores/Setmanals

Despeses: 17.064€

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: