Ús de gots reutilitzables a oficines

Descripció: 

Breu descripció:

Distribució de gots reutilitzables entre els treballadors/es de les oficines per tal de disminuir el consum de gots de plàstic d’un sòl ús que es dispensen en les fonts d’aigua distribuïdes ens els diferents centres de treball.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: