Ús racional dels recursos de paper

Descripció: 

Objectiu:

Realitzar un consum racional del paper, disminuint els nivells de consum actuals. Al mateix temps, potenciar el reciclatge del paper efectivament consumit.

Breu descripció:

Optimitzarem el consum de paper:

  • Col·locació d’un contenidor de reciclatge de paper usat, accesible per a tots els treballadors
  • Eliminar l`aparell de fax implementat una eina informàtica que permet rebre i enviar documents fax per correu electrònic eliminant el paper
  • Aprofitament dels fulls usats per una cara com paper de notes i esborranys
  • Potenciar l’ús del paper en doble cara, o impressió de diverses pàgines en un mateix full (cas habitual: presentacions de power-point)
  • Prioritzar la compra de paper reciclat sobre el paper blanc
 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: