Utilització de bosses reciclables i/o reutilitzables.

Entitat:
Associaci¢ de Comerciants Travessera de Dalt
Descripció: 

Que els associats substitueixin les bosses de plàstic per bosses reciclables i/o reutilitzables.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: