Utilització de bosses reciclables i/o reutilitzables.

Descripció: 

Que els associats substitueixin les bosses de plàstic per bosses reciclables i/o reutilitzables.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: