Utilització de materials reciclats en els aparadors

Descripció: 

Aprofitar materials usats per decorar els aparadors dels comerços. Des de l’entitat es plantegen tres concursos d’aparadors al llarg de 2018 en els què un dels elements que es valoren és la utilització de materials reciclats per fer els aparadors.

L`Associació de Comerciants ha organitzat un Concurs d’Aparadors en què, entre altres coses, s`ha valorat l`ús de materials reciclats.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: