Valorar més les empreses “eco-sostenibles” en els procediments de licitació

Entitat:
Fundaci¢ de Gesti¢ Sanit…ria de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau
Descripció: 

Objectiu/s:

Valorar més les empreses “eco-sostenibles” en els procediments de licitació.

Breu descripció: 

Definir en els procediments de licitació clàusules de responsabilitat ambiental i d’integració social i innovació.

Compra i contractació sostenible.

 

Criteris de sostenibilitat en els processos de contractació: Santa Creu i Hospital de Sant Pau (Barcelona) estan incloent criteris de sostenibilitat en els processos de contractació.

El 2012 l`hospital  va posar en marxa una licitació per a serveis de missatgeria, on es van avaluar

Les ofertes de licitació tenint en compte criteris ambientals.

Criteris de compra verda d’ordinadors:

Santa Creu i Sant Pau Hospital de ( Barcelona) van llançar  maig 2013 una licitació per al subministrament d`ordinadors personals i monitors TFT .  El centre de salut inclou criteris de compra

Verda en el procés ,  i és obligatori que els fabricants de PC i el monitor van ser certificats sota la

Norma ISO 14 001 sobre Sistema de Gestió Ambiental .  La licitació també es requereix que tots dos

PCs i monitors tenien la certificació Energy Star més una altra etiqueta , com l`etiqueta ecològica

de la UE, Nordic Swan ,  Blue Angel ,  TCO  o EPEAT Gold per tal de  minimitzar l`impacte ambiental dels equips informàtics. 

Persona o àrea responsable: Comissió de gestió mediambiental

Calendari d’execució previst: Pla estratègic 2017-2020

Recursos humans i econòmics: Propis

Observacions: Pendent definir les fases en el Pla d’empresa bianual 

Indicador/s:

Presència de puntuació en aspectes de sostenibilitat en els concursos i licitacions.

Nombre de compres sostenibles.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Increment del nombre de licitacions que ho contemplin.