Venda de cistelles de peix (a cooperatives de consum i particulars) comprat a les llotges catalanes

Descripció: 

Venda de cistelles de peix (a cooperatives de consum i particulars) comprat a les llotges catalanes

 

Breu descripció:

Es porta el producte des de les llotges catalanes directament al consumidor. El peix fresc del dia es transporta i es lliura als clients tal com ha sortit del mar. Per al seu transport s`utilitzen caixes de cartró impermeables expressament dissenyades per a aquest ús, amb l`objectiu de reduir de forma considerable la petjada de carboni generada per la utilització de les caixes convencionals de porexpan (EPS - poliestirè expandit).

 

 

Beneficis:

 

Ambientals       Socials      Econòmics 

 

Vigència de l’actuació: 2014-actulitat

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.4, 5.6

Fer un consum responsable de béns i serveis: comerç de proximitat (concepte de quilòmetre zero) …

Promoure la xarxa de consum responsable (cooperatives i grups de consum…)

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: