Vida comunitària

Descripció: 

Objectiu/s:

·         Potenciar l’oficina de farmàcia com establiment privat d’interès públic implicat en la creació de xarxes socials de proximitat.

Breu descripció:

·         Impuls del projecte Radars a la ciutat de Barcelona i altres municipis de la província.

 

Persona o àrea responsable: Junta de Govern

Calendari d’execució previst: juny 2017 -> des 2019

Recursos humans i econòmics:  Vocals de junta de govern i oficines de farmàcia.

 

Indicador/s:

Número de farmàcies adscrites

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Mantenir o incrementar

 

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: