Visat telemàtic

Entitat:
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Descripció: 

Objectiu:

Fomentar l’ús del visat telemàti.

Breu descripció:

 

Amb l’objectiu de fomentar el visat telemàtic, i evitar al màxim la presentació de documentació en paper, així com els desplaçaments per part dels col·legiats/col·legiades, es pretén millorar l’aplicació informàtica de visat i realitzar actes de difusió entre els col·legiats/col·legiades  a fi de donar-los a conèixer els diferents avantatges que comporta el seu ús. 

Indicador/s:

Número de visats  presencials -20%

Número de visats telemàtics -80%

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Número de visats  presencials -15%

Número de visats telemàtics -85%

 

 

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: