Visites guiades als mercats municipals de la ciutat de Barcelona

Descripció: 

 Visites guiades als mercats municipals de la ciutat de Barcelona

 

Breu descripció:

Visites a la llotja i als mercats: una ruta completa per seguir el recorregut del peix, del mar fins a la nostra taula. Descobrirem els diferents tipus d`embarcacions i arts de pesca utilitzades per a la captura de diferents espècies; estarem en contacte amb la vida quotidiana dels pescadors i veurem amb els nostres propis ulls què li passa al peix un cop desembarcat a terra. Un cop al mercat, aprendrem a reconèixer les espècies fresques i locals i les d`importació, més alguns consells per fer una compra responsable.

 

Més informació: http://www.elpeixalplat.com/ca/divulgacio/visites-guiades

 

 

Beneficis:

 

Ambientals       Socials      Econòmics 

 

Vigència de l’actuació: 2014-actulitat

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.2

Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambientals dels productes, dels productors i de la comercialització. Exigir un bon etiquetatge.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: