Voluntariat

Entitat:
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Descripció: 

Objectiu/s:

Foment del voluntariat entre els col·legiats/des per a finalitats d’interès social.

Breu descripció:

Amb l’objectiu d’afavorir que els membres de la corporació participin com a voluntaris en actuacions de caire social.

Indicador/s:

Número de membres del col·lectiu que participen com a voluntaris - desconegut

Activitats de promoció del voluntariat en el col·lectiu - 1

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Membres voluntaris.- 20

Activitats de promoció.- 3

 

 

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: