weSAVEeat: l’ APP que lluita contra el Malbaratament Alimentari

Descripció: 

Objectius:

APP que lluita contra el malbaratament alimentari venen els petits excedents que sobren cada dia en els Restaurants.
Vendre cada dia els excedents dels Restaurants a través de la APP weSAVEeat.
Reduir els excedents dels Restaurants.
1.- Contactar amb els Restaurants
2.- Donar d’alta a la APP els Restaurants que vulguin participar
3.- Salvar menjar diàriament venent els excedents a un preu “ganga” i que part de la societat el pugui comprar i salvar
4.- Reduir els quilos de menjar que diàriament en llencen a les escombraries

 

Breu descripció:

Es tracta d’un tema moral, medi ambiental, social que ens porta a lluitar contra el malbaratament alimentari intentant vendre tots aquells excedents que al final del dia en llencen a les escombraries. En la mateixa operació també aconseguim preus molt interesants per a la societat (poden comprar producte en molt bon estat a preu “ganga”) i els Restauradors poden alguns ingressos d’allò que avui per avui llencen.

Més informació (enllaç): www.wesaveeat.com

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: