Zero bosses de plàstic

Descripció: 

L`objectiu és:

• Ús de bosses reciclables i/o reutilitzables

• Informar i conscienciar la economia circular i el sistema de dipòsit, devolució i retorn