Zero bosses de plàstic

Entitat:
Gremi de Pastisseria de Barcelona
Descripció: 

L`objectiu és:

• Ús de bosses reciclables i/o reutilitzables

• Informar i conscienciar la economia circular i el sistema de dipòsit, devolució i retorn