ZERO BOSSES DE PLÀSTIC:

Descripció: 

- Foment de l’economia circular en el comerç.

- Reducció de l’excés d’envasos.

- Promoure el retorn dels envasos per al seu posterior reciclatge.

- Figura clau del comerç com a receptor d’envasos i pagador al consumidor pels mateixos.

- Desenvolupament del sistema SDDR (Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn).