Zero bosses de plàstic

Descripció: 

-       Promoure la utilització de bosses reutilitzables i de paper.

-       Foment de la reducció d’embalatges plàstics.

-       Continuar informant sobre la obligatorietat de cobrament de les bosses i facilitar cartells per als establiments.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: