Zero plàstics

Zero plàstics
Descripció: 

Enviarem informació per correu electrònic d’iniciatives que els soci pot realitzar per evitar els plàstics d’un sol ús. Els recordarem que poden vendre alguns productes a granel i animar als seus clients que portin els seus propis recipients i bosses per fer les compres tipus cistell o carro. Posar a la venda productes que hi ha al mercat que substitueixen el consum d’articles plàstics tipus: ampolles de vidre o metall per l’aigua, carmanyoles i similars per els esmorzars i/o dinars, pots de vidre per emmagatzemar els aliments a casa, raspalls de dents, del cabell, fregalls i escombretes de wc de fusta, esponges vegetals, etc.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: