Objectiu 4: Ciutat eficient, productiva i d'emissió zero

Horizontal Tabs

Diagnosi

Diagnosi 2012:

Barcelona haurà de respondre en els propers anys als reptes derivats de la globalització, amb conseqüències sobre l’economia i la mobilitat, de la transformació de les relacions socials a través de les tecnologies de la informació i de la gestió del risc i del canvi climàtic. Segueix llegint...

Les 10 línies d'acció 

  Anar als 10 objectius    
Bones pràctiques

Compartim, a continuació, algunes bones pràctiques referents a aquest objectiu i corresponents a accions de la xarxa d’entitats, empreses i escoles signants del Compromís. Són exemples de les iniciatives que es desenvolupen a la ciutat i excel·lents testimonis de coresponsabilitat i implicació ciutadana:

         

Entitats i Empreses + Sostenibles

 

E-TARPUNÒMETRE

 

Entitats i Empreses + Sostenibles

 

EDIFICI BIOCLIMÀTIC ICTA-ICP

Un dispositiu que mesura i enregistra el consum d’energia i la qualitat ambiental i que ha estat dissenyat perquè sigui fàcil i divertit construir-lo en tallers col·laboratius. L’E-tarpunòmetre permet conèixer i registrar també temperatura i humitat de l’ambient, per ajustar l’ús de calefacció i climatització fins a optimitzar aquests consums d’energia.   La seu de l’nstitut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i de l’Institut Català de Paleontologia (ICP) ha estat dissenyada fent una clara aposta per la sostenibilitat i la eficiència energètica, tant pel que fa al consum d’energia i d’aigua en el seu funcionament, com en els materials emprats per a la seva construcció.

Entitats i Empreses + Sostenibles

PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

 

Escoles + Sostenibles

AIGUA DE PLUJA PER REGAR L'HORT I OMPLIR LA BASSA

 
Millora de la petjada de carboni reduint els gasos d’efecte hivernacle i partícules contaminants. L’estratègia 20-20-20 de la Unió Europea per a l’any 2020 promou la reducció en un 20% del consum d’energia, la reducció en un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la producció del 20% de l’energia amb fonts renovables. El grup Calidad Pascual és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i ha fet seus aquests objectius.  

L'Institut Príncep de Girona ha instal·lat un sistema que recull l'aigua dels baixants. S'utilitzarà per regar l'hort i per omplir la nova bassa d'amfibis.

Escoles + Sostenibles

 

LA REVOLUCIÓ VERDA

 

 

 

L’Eskamot Verd del col·legi Sant Ramon Nonat de Barcelona és l’equip dinamitzador dels projectes ambientals de l’escola, constituït per alumnes de segon a quart d’ESO. Ells, junt amb l’Assemblea Verda (integrada també pels delegats ambientals de cada aula des de P3 fins a quart d’ESO), creen i impulsen totes les accions sostenibles que curs rere curs s’esdevenen a l’escola.

 

Consulta més accions i bones pràctiques aquí.

       

Ciutadania + SostenibleEscoles + SosteniblesEntitats i Empreses + SosteniblesComerç + SostenibleAjuntament + Sostenible

  Anar als 10 objectius        
                                       
Documents de referència
Recursos
Mapa
Indicadors

Els indicadors són una eina clau per a avaluar les millores assolides per les ciutats en el temps. A Barcelona la necessitat de monitoritzar els deu objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s'ha concretat en una bateria d'indicadors de seguiment, definida amb la participació d’un grup de treball de la xarxa Barcelona + Sostenible. Aquests indicadors tracten de manera integrada les dimensions socials, ambientals i econòmiques, i pretenen treballar amb dades de qualitat, ser fàcils de comunicar i perdurables en el temps.

Els indicadors de l'objectiu 3 són:

4.1 Renovació del parc d’habitatges (informe 2015)

4.2 Consum d’aigua (informe 2015)

4.3 Penetració de les TIC a les llars (informe 2015)

Consulta tots els informes d'Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona aquí.

 

  Anar als 10 objectius  

Plans i accions

Recull de l'acció municipal per al període 2012-2017: 

Recull dels principals plans, programes i projectes estratègics relacionats amb una ciutat eficient, productiva i d'emissions zero impulsats des de l’Ajuntament de Barcelona en el període 2012-2017.

Segueix llegint ...

Ajuntament + Sostenible

Plans d'Acció i Bones Pràctiques dels membres de la xarxa B+S:

Les organitzacions de la xarxa de signants estan duent a terme Plans d'Acció i Bones Pràctiques relacionades amb tots els objectius del Compromís. Aquí podeu consultar les actuacions d’algunes entitats i empreses.

 


  Anar als 10 objectius  

Amaga el títol: