Objectiu 6: Bon govern i responsabilitat social

Horizontal Tabs

Diagnosi

Diagnosi 2012:

La governança és el procés de presa de decisions de les organitzacions. Aquelles que incorporen criteris de bon govern i responsabilitat social en el seu funcionament busquen assolir la prosperitat social i el benefici col·lectiu, preservant l’interès general per sobre dels interessos particulars i procurant les millors condicions de qualitat de vida per als treballadors i els col·laboradors, les seves famílies i la societat en general. Segueix llegint...

Les 10 línies d'acció 

wordle O1
  Anar als 10 objectius    
Bones pràctiques
Compartim, a continuació, algunes bones pràctiques referents a aquest objectiu i corresponents a accions de la xarxa d’entitats, empreses i escoles signants del Compromís. Són exemples de les iniciatives que es desenvolupen a la ciutat i excel·lents testimonis de coresponsabilitat i implicació ciutadana:
         

 

Entitats i Empreses + Sostenibles

 

FESTIVAL SOSTENIBLE DGLT BARCELONA

 

 

 

Entitats i Empreses + Sostenibles

 

 

22@ DISTRICTE CERTIFICAT

Un festival de música electrònica que vol ser referent de l’avantguarda musical i també ser el primer festival sostenible. En els seus tres anys de vida, DGTL Barcelona no ha parat d’investigar per implementar noves mesures per reduir progressivament les seves emissions.   L’Associació d’Empreses i Institucions 22@ Network bcn treballa per la dinamització del districte de la innovació 22@ al Poblenou (districte de Sant Martí) i està formada per més de 100 empreses i institucions. La Comissió Empresa i Medi Ambient d’aquesta associació ha impulsat el projecte 22@Districte certificat, l’objectiu del qual és aconseguir que el districte de la innovació 22@ sigui el primer 100% certificat energèticament de Barcelona.
Entitats i Empreses + Sostenibles

ECOS GRUP COOPERATIU

 

Escoles + Sostenibles

VISITA ALS HORTS COMPARTITS DE SARRIÀ-SANT GERVASI

 
La nostra suma multiplica. Aquesta iniciativa segueix la línia de desenvolupar en l’àmbit de les cooperatives de l’economia solidària una cultura organitzativa socialment i ambientalment responsable que creï valor a llarg termini per avançar en el bon govern i la responsabilitat social.  

El regidor del districte de Sarrià- Sant Gervasi visita els horts compartits "la Palmera Verda" en els quals participen les escoles de la xarxa Peter Pan, John Talabot, i l’EEE Fàsia Sarrià.

Entitats i Empreses + Sostenibles

 

BALANÇ SOCIAL

 

 

 

Balanç Social és una eina de rendició de comptes per mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que utilitzen aquesta eina poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. 

 

Consulta més accions i bones pràctiques aquí.

  Anar als 10 objectius    

Ciutadania + SostenibleEscoles + SosteniblesEntitats i Empreses + SosteniblesComerç + SostenibleAjuntament + Sostenible

         
                                       
Documents de referència
Recursos
Mapa
Indicadors

Els indicadors són una eina clau per a avaluar les millores assolides per les ciutats en el temps. A Barcelona la necessitat de monitoritzar els deu objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s'ha concretat en una bateria d'indicadors de seguiment, definida amb la participació d’un grup de treball de la xarxa Barcelona + Sostenible. Aquests indicadors tracten de manera integrada les dimensions socials, ambientals i econòmiques, i pretenen treballar amb dades de qualitat, ser fàcils de comunicar i perdurables en el temps.

Els indicadors de l'objectiu 6 són:

6.1 Despesa municipal en els àmbits ambiental i social (informe 2015)
6.2 Endeutament del govern  municipal (informe 2015)
6.3 Certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat (informe 2015)

Consulta tots els informes d'Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona aquí.

 

  Anar als 10 objectius  

Plans i accions

Recull de l'acció municipal per al període 2012-2017: 

Recull dels principals plans, programes i projectes estratègics relacionats amb el bon govern i la responsabilitat social impulsats des de l’Ajuntament de Barcelona en el període 2012-2017.

Segueix llegint ...

Ajuntament + Sostenible

Plans d'Acció i Bones Pràctiques dels membres de la xarxa B+S:

Les organitzacions de la xarxa de signants estan duent a terme Plans d'Acció i Bones Pràctiques relacionades amb tots els objectius del Compromís. Aquí podeu consultar les actuacions d’algunes entitats i empreses.

 

 Anar als 10 objectius  

Amaga el títol: