El nou Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible s’adapta als reptes actuals

..
19/06/2024 - 10:38 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

Què planteja el nou compromís? Quines línies prioritàries identifica? A què es compromet i què reclama a les institucions? Desgranem els continguts del nou marc de referència de la Xarxa Barcelona + Sostenible amb deu preguntes.    

1. Què és el Compromís per una Barcelona + Sostenible?

El Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034 és el nou marc de referència comú de la Xarxa Barcelona + Sostenible per als propers deu anys. Plasma la voluntat i les aspiracions d’un gran nombre d’actors ciutadans per aconseguir una ciutat més sostenible, és a dir, més pròspera, inclusiva, justa i equitativa, resilient, conscient i responsable dels impactes del nostre estil de vida a escala local i global. És també l’expressió de la responsabilitat individual i col·lectiva de les organitzacions i persones que formen part de la Xarxa Barcelona + Sostenible i dels compromisos que adquireixen per fer un futur millor.

2. Quin és el seu contingut? 

El nou Compromís descriu de manera sintètica la situació actual i la trajectòria de la Xarxa Barcelona + Sostenible, argumenta la necessitat de canvi social, identifica els àmbits d’intervenció prioritària a Barcelona, concreta els compromisos que s’adquireixen i les demandes a les institucions. Dins l’apartat dedicat als compromisos que s’adquireixen, s’inclou el de definir i executar projectes col·laboratius per abordar col·laborativament reptes concrets de ciutat.  

3. Quins són els àmbits prioritaris d’intervenció a Barcelona que identifica el Compromís? 

Els factors que ens han abocat a la situació actual són múltiples i estan interrelacionats. Tot i ser conscients que tant la diagnosi com la proposta de solucions exigeixen una concepció sistèmica de conjunt; per fer-hi front de manera efectiva i eficient, és necessari identificar qüestions concretes que permetin l’aplicació de respostes específiques.  

Els àmbits prioritaris d’intervenció identificats a Barcelona són: l’emergència climàtica; la pèrdua de biodiversitat; la salut planetària i de les persones; el model alimentari; el model de producció i consum; l’accés a l’habitatge; la mobilitat segura, sostenible i saludable; el model energètic; la gestió de l’aigua; i el model cultural i educatiu.

4. Quin camí proposa seguir? 

Un camí que ens porti a un espai just i segur on poder garantir un desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible. Per aconseguir-ho, el Compromís subscriu els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, els compromisos de l’Acord Climàtic de Ciutat per fer de Barcelona una ciutat neutra en carboni el 2030, els Acords de París, l’estratègia climàtica de ciutat i els plans sectorials de la ciutat. 

Però no n’hi ha prou amb això. Hem d’accelerar les nostres accions, promoure aliances amb el teixit comunitari i enfortir la xarxa de persones i organitzacions que treballen per una sostenibilitat plural, interconnectada i diversa. I cal conscienciar la ciutadania per tal que sigui més corresponsable i compromesa, capaç de dur endavant els canvis necessaris. 

5. Quins són els compromisos que s’hi assumeixen? 

Per tal d’incidir en els àmbits d’actuació prioritària, les persones i organitzacions signants es comprometen a assumir la seva responsabilitat, enfortir la Xarxa Barcelona + Sostenible, estendre la cultura de la sostenibilitat, contribuir a l’assoliment dels grans objectius de ciutat i a definir i executar projectes col·laboratius per abordar reptes concrets.  

6. Què reclama a les institucions? 

Les persones i les organitzacions signants del Compromís reclamen a les institucions: incidència política real; acceleració de l’acció; coherència en l’acció municipal; coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament i amb la resta d’administracions; impuls per escalar i fer créixer les iniciatives que ja funcionen; incentius; reconeixement, suport i visibilitat; implantació i acceleració dels plans estratègics existents; acords estables i àmplies aliances; disseny, desenvolupament i implantació dels projectes proposats; aliances entre membres de la Xarxa B+S, l’administració i altres organitzacions i xarxes associatives i ciutadanes; espais permanents de trobada; i seguiment de tots els punts acordats.  

7. Què aporta sumar-s’hi? 

Totes les organitzacions i persones que signin el Compromís comptaran com fins ara amb l’acompanyament de l’Ajuntament per planificar, dur a terme, avaluar, compartir i difondre les seves accions per la sostenibilitat, tant individuals com en col·laboració amb altres agents, i particularment aquelles vinculades als reptes prioritaris.  

Aquest suport es coordina des de l’Oficina de Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Barcelona i s’articula en diversos programes adaptats a la diversitat d’agents: Escoles + Sostenibles; Entitats i Empreses + Sostenibles; Comerç + Sostenible; Persones + Sostenibles; Ajuntament + Sostenible.

8. Què són els reptes i quins es plantegen? 

El Compromís recull una primera sèrie de projectes per abordar els reptes prioritaris, que permetran desplegar mesures que cada agent podrà implementar des del seu camp d’actuació per cercar el màxim impacte col·lectiu. La suma de les accions complementàries i col·laboratives vers un mateix objectiu és la clau per afrontar els grans desafiaments de la ciutat.  

Els primers reptes que s’han llançat són: Descarbonitzem-nos i Estalviem aigua. 

9. D’on parteix el Compromís i quin ha estat el procés de redacció?  

El Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024 – 2034 és un document de tercera generació. Pren el relleu dels dos Compromisos anteriors, el primer aprovat l’any 2002 i el segon el 2012. Aquesta iniciativa ha estat liderada des dels seus orígens per l’Ajuntament de Barcelona. Va concebre’s en el marc de les Agendes 21 Locals com a primer full de ruta compartit sobre la sostenibilitat de la ciutat, i ha sabut evolucionar i innovar. 

El Compromís actual ha estat redactat de manera col·laborativa, i és el fruit d’una acurada diagnosi i d’un ampli procés participatiu que ha enriquit una versió original generada a partir dels treballs previs: el balanç del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022; el retrat de ciutat fet seguint el model de l’economia del dònut l’any 2022; els resultats de l’Assemblea Ciutadana pel Clima del 2022; trobades de la Xarxa Barcelona + Sostenible i sessions del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. Es document va ser aprovat pel Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona, per acord unànime dels seus membres, el 7 de maig de 2024.

10. En quin context s’ubica? 

En els més de 20 anys de la Xarxa Barcelona + Sostenible, les polítiques de sostenibilitat i clima han madurat, com també la percepció ciutadana de la seva importància. A escala global, les Nacions Unides han adoptat com estratègia els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Al nostre àmbit, la Unió Europea ha creat recentment les missions com una nova manera d’aportar solucions concretes a alguns dels nostres reptes més grans. Dins aquestes missions s’inclouen entre d’altres l’adaptació al canvi climàtic, la restauració de les aigües i les ciutats intel·ligents i climàticament neutres al 2030. En línia amb les polítiques europees, Barcelona ha aprovat “l’Acord Climàtic de Ciutat” com a full de ruta per assolir la neutralitat climàtica, i ha rebut el segell de la Missió Europea sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres. 

La nostra ciutat compta també amb plans temàtics i sectorials amb objectius concrets i quantificables, com són el Pla Clima, el Pla Natura, l’Estratègia de Residu Zero, l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària, l’Estratègia d’alimentació sostenible o l’Estratègia contra la feminització de la pobresa. La feina realitzada al llarg de tot aquest temps ha comportat un salt qualitatiu en diversos aspectes de la ciutat: el 71% dels indicadors de sostenibilitat de Barcelona han millorat entre 2012 i 2022.