Formulari d'adhesió al Pla d'acció de l' Associació Catalana de Recursos Assistencials - ACRA 2022

logo entitatlogo Comerç + Sostenible

 

COMERÇ + SOSTENIBLE

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

 

CONTRIBUCIÓ A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA:

Aquest establiment es compromet a treballar activament el 2022 en les següents actuacions proposades per  l'Associació Catalana de Recursos Assistencials - ACRA dins del marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

> Consulteu el Pla d'Acció de la vostra entitat.

*Seleccioneu les actuacions que realitzareu.


DADES PER L'ADHESIÓ DELS  ASSOCIATS DE

L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS (ACRA)

Dades d'identificació i contacte
Per poder aplicar la reducció del Preu Públic de Recollida de Residus Comercials i Industrials Assimilables a Municipals ens cal aquest codi. El podeu trobar al rebut de l'any passat (consta de 7 números i una lletra) també pot figurar com a Referència municipal o Identificació municipal.
Dades de l’establiment subjecte a taxes municipals. En cas de tenir més d’un establiment, empleneu un document per cada un.
Quan finalitzeu la vostra adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat a través d'aquest formulari, rebreu la confirmació al correu electrònic indicat.
Dades del responsable de l'establiment o activitat econòmica

Barcelona, Dilluns, 13 febrer, 2023 - 12:50

Gestió de dades:

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que al tramitar i complimentar les dades d’aquest formulari electrònic, doneu el vostre consentiment exprés a l'Ajuntament de Barcelona per a què tracti les vostres dades amb la finalitat de gestionar la tramesa d'informació vinculada al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i a la xarxa Barcelona + Sostenible (tractament: 0038 – Gestió dels membres d’òrgans de participació).

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i sol•licitar la limitació en l’ús de les vostres dades. També podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i obtenir informació addicional al lloc web: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de les activitats relacionades amb les finalitats indicades.