Què cal saber per presentar-se a les subvencions pel clima?

Dijous, 9 juliol, 2020 - 12:00

Sessió infromativa i per resoldre dubtes de la nova convocatòria de les Subvencions ple Clima

Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que promoguin la lluita contra la crisi climàtica i propostes de solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla Clima i a la Declaració d’Emergència Climàtica.  L’objectiu és potenciar la implicació ciutadana i recolzar accions col·lectives, sobretot aquelles iniciatives més innovadores. Un dels seus principals eixos és la utilització dels processos de cocreació amb diverses entitats.

Consulteu les bases, la convocatòria i tota la documentació que cal presentar aquí.

  Data: Dijous 9 de juliol

  Horari: de 12 a 13.30 h

 Lloc: trobada virtual*

INSCRIPCIONS

*L’acte es realitzarà en format virtual, les persones inscrites rebreu per correu electrònic l’enllaç a la plataforma per accedir-hi.