Visita B+S: Coneixeu una planta de triatge d'envasos?

Dijous, 24 novembre, 2016 - 10:00

El passat dijous 24 de novembre, en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, 24 representants de les organitzacions de Barcelona + Sostenible van visitar la planta de triatge d’envasos de Gavà-Viladecans.

La visita es realitzà conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ofereix visites guiades dins el seu Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat.

La planta de triatge de Gavà-Viladecans és una instal·lació de selecció d'envasos que dóna servei als municipis metropolitans, gestionada per SEMESA.

Les plantes de triatge separen i embalen per material els envasos procedents del contenidor groc de recollida selectiva, a fi d'enviar cada material al reciclador corresponent.

Malgrat que els envasos arriben separats de la resta de residus municipals, cal fer-hi un triatge perquè la fracció d'envasos inclou una gran diversitat de materials que només es poden reciclar en separar-los. També inclou els no reciclables, que són considerats impropis.

A la instal·lació es recuperen metalls (ferralla i alumini), brics i plàstics de diferents tipus, com ara plàstic opac natural i de color (polietilè d'alta densitat, PEAD), plàstic tou i film (polietilè de baixa densitat, PEBD), plàstic transparent (polietilè tereftalat, PET) i una barreja de plàstics (polipropilè, clorur de polivinil —PVC— i poliestirè expandit —EPS—), entre altres.

Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales per tal de facilitar-ne l'emmagatzematge i el transport cap a les empreses recicladores i centres autoritzats que designi Ecoembes.