ACEFAT rep el V Premi Catalunya Empresa Flexible

Butlletí: 
ACEFAT, Infraestructures de Serveis Públics, ha estat premiada, en la categoria de petita empresa, en la V Edició del Premi Catalunya Empresa Flexible, organitzat per CVA i Sodexo, i amb el patrocini de Manpower, la Universitat Oberta de Catalunya i el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.Acefat va ser constituïda l’any 1990 com a agrupació d’interès econòmic (AIE) sense ànim de lucre, amb l’objectiu de gestionar i coordinar totes les obres d’empreses de serveis que es realitzen a la ciutat de Barcelona, vetllant per a que es desenvolupin amb el mínim impacte. Entre els seus socis es compten AGBAREndesa, Gas Natural, Ono, l’Ajuntament de Barcelona, Red Elèctrica de España i Telefónica. Més informació a http://www.acefat.com/.ACEFAT, Infraestructures de Serveis Públics, ha estat premiada, en la categoria de petita empresa, en la V Edició del Premi Catalunya Empresa Flexible, organitzat per CVA i Sodexo, i amb el patrocini de Manpower, la Universitat Oberta de Catalunya i el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.Acefat va ser constituïda l’any 1990 com a agrupació d’interès econòmic (AIE) sense ànim de lucre, amb l’objectiu de gestionar i coordinar totes les obres d’empreses de serveis que es realitzen a la ciutat de Barcelona, vetllant per a que es desenvolupin amb el mínim impacte. Entre els seus socis es compten AGBAREndesa, Gas Natural, Ono, l’Ajuntament de Barcelona, Red Elèctrica de España i Telefónica. Més informació a http://www.acefat.com/.